RELACIONS LABORALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RELACIONS LABORALS by Mind Map: RELACIONS LABORALS

1. EVOLUCIÓ

1.1. models productius

1.1.1. treball no lliure

1.1.2. treball lliure

1.2. revolució industrial

1.2.1. canvi

1.2.1.1. sistema productiu

1.2.1.2. fàbrica

1.2.1.3. consequències:

1.2.1.3.1. jornadas llargues i esgotadores

1.2.1.3.2. salaris baixos

1.2.1.3.3. falta de seguretat

1.2.1.3.4. higiene

1.2.1.3.5. movimiento obrer

1.3. actualment

1.3.1. Estat

1.3.1.1. treball per salari

1.3.1.2. protegir i evitar conflicte social

1.3.2. Ministeri de treball

1.3.2.1. contracte de treball

2. CONCEPTE

2.1. cohesió

2.2. integració

3. AGENTS

3.1. treballador

3.1.1. notes de laboritat

3.1.2. relaciones laborals de carácter especial

3.2. empresari

3.2.1. empresa

3.2.1.1. centre de treball

3.3. representació

3.3.1. delegat

3.3.2. comité empresa

3.3.2.1. òrgan obligatori

3.3.3. altres

3.3.3.1. competències i drets

3.3.3.1.1. rebre informació de l'empresa

3.3.3.1.2. informació i consulta

3.3.3.1.3. emetre un informe

3.3.3.1.4. competències

3.3.3.2. drets,deures i garanties

3.3.3.2.1. deure de guardar secret professional

3.3.3.2.2. dret a obrir expedient contradictori

3.3.3.2.3. dret de permanència

3.3.3.2.4. dret a no ser acomiadat

3.3.3.2.5. dret a la llibertat d'expressió

3.3.3.2.6. dret a disposar d'un crèdit

3.4. sindicats

3.4.1. concepte

3.4.2. tipus

3.4.2.1. classe o general

3.4.2.2. d'indústria

3.4.2.3. d'ofici

3.4.2.4. empresa

3.4.3. drets

3.4.3.1. d'organització activistas internes

3.4.3.2. constitució de federacions, confederaciones i internacionals

3.4.3.3. no ser suspesos

3.4.3.4. exercir activists dins i fora

3.4.4. representació sindical

3.4.4.1. sección sindical

3.4.4.1.1. s'agrupen treballadors

3.4.4.1.2. representa i defensa interessos afiliats

3.4.4.2. delegat sindical

3.4.4.2.1. cumplir 2 requisits

3.5. organitzacions empresarials

3.5.1. organización representativa

3.6. l'Estat i regulación estatal

3.6.1. normativa comunitària

3.6.2. constitucional espanyola

3.6.3. normativa internacional

3.6.4. normes amb rang de llei

3.6.5. reglaments

3.6.6. normativa autonòmia laboral

3.6.7. jurisprudència

4. REGULACIÓ

4.1. contracte de treball

4.1.1. acord

4.1.1.1. empresari

4.1.1.2. treballador

4.1.2. modalitats de contracte

4.1.2.1. contracte de durada indefinida

4.1.2.2. contracte fix discontinu

4.1.2.3. contracte de durada determinada o temporal

4.1.2.4. contracte a temps parcial

4.1.2.5. contracte formatiu

4.2. negociación col·lectiva

4.3. convenio col·lectiu

4.3.1. estatutari ,més imp.

4.3.2. sectorials , més habituals

4.3.3. d'empresa

5. CARACTERÍSTIQUES ACTUALS

5.1. augment flexibilitat

5.1.1. interna

5.1.2. externa

5.1.3. flexiseguretat

5.2. fugida del dret del treball

5.2.1. falsos autònoms

5.2.2. cessió il·legal

5.3. tecnologia i relations laborals

5.3.1. drets digitals dels treballadors

5.3.1.1. dret en l'ús de dispositius digitals

5.3.1.2. dret intimitat de l'ús de dispositius de videovigilància i d'enregistrament de sosns

5.3.1.3. dret intimitat utilizació sistemes de geolocalització

5.3.1.4. desconnexió digital

5.3.2. teletreball

5.3.2.1. avantatges

5.3.2.2. desavantatges

5.3.3. plataformes digitals

5.4. igualita en relaciones laborals

5.4.1. pla d'igualtat