Bab 1 - Kedatangan Kuasa Barat 1.1 - Kestabilan & Kemakmuran Negara Kita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bab 1 - Kedatangan Kuasa Barat 1.1 - Kestabilan & Kemakmuran Negara Kita by Mind Map: Bab 1 - Kedatangan Kuasa Barat  1.1 - Kestabilan & Kemakmuran           Negara Kita

1. Kestabilan

1.1. SULTAN ( NEGERI ) - Pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh raja atau sultan - Baginda menjadi lambang kedaulatan negeri - Kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan PEMBESAR ( JAJAHAN / DAERAH ) - Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan - Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan , kemakmuran , kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri PENGHULU ( MUKIM ) - Kampung ialah unit paling kecil dalam sistem pemerintahan Melayu - Ketua kampung ialah Penghulu atau Penggawa - Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung

1.2. PERUNDANGAN - Negara kita telajlh mempunyai sistem perundangannya sendiri - Terdapat dua jenis undang - undang iaitu bertulis dan tidak betulis - Di Sarawak dan Sabah , peraturan hidup dan undang - undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun temurun melalui kepercayaan suku masing - masing

1.3. HUBUNGAN LUAR - Kestabilaj negara dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi , politik dan sosial - Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing - masing - Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh , melindungi daripada ancaman musuh , memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan

2. Kemakmuran

2.1. Hasil Bumi & Hasil Alam - Negara kita kaya dengan bahan galian seperti bijih timah , emas dan perak - Kegiatan melombong bijih timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan ( kaedah mendulang dan melampan ) - Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus , damar dan rotan - Hutan rimbadi negeri - negeri Melayu , Sabah dan Sarawak terkenal dengan hasil hutan seperti kayu kayan , kapur barus , rotan , damar , getah jelutung , kayu gaharu dan kayu cendana - Hasil hutan dijual kepada pedagang China , Jepun , Siam dan India - Negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti sirip ikan yu , timun laut , rumpai laut dan mutiara

3. Sistem Pemerintahan

3.1. SISTEM PEMERINTAHAN DI SARAWAK

3.1.1. Sistem Kesukuan

3.1.2. Sistem Kesultanan

3.2. SISTEM PEMERINTAHAN DI SABAH

3.2.1. Sistem Kesukuan

3.2.2. Sistem Kesultanan

3.2.3. Sistem Ketua Bebas

3.3. HIERARKI PEMERINTAHAN DI NEGERI SEMBILAN Yamtuan Besar atau Yang Di-Pertuan Besar ⬆️ Undang ⬆️ Lembaga ⬆️ Buapak ⬆️ Anak Buah dan Ibu Soko