اسباب بازی چوبی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
اسباب بازی چوبی by Mind Map: اسباب بازی چوبی

1. طراحی

1.1. نمونه های موجود

1.1.1. printres

1.2. طراحی اسباب بازی جدید

1.3. نرم افزار

1.3.1. ترسیم در اتوکد

1.4. تهیه نقشه برش

2. مشکلات فنی

2.1. جنس

2.1.1. انتخاب کردن تخته سه لا

2.1.2. قطعات چوب طبیعی

2.2. برش

2.2.1. پپیمانکار برش لیزر

2.2.2. خرید دستگاه لیزر

2.3. رنگ آمیزی

2.3.1. انتخاب رنگ

2.3.2. نقاشی روی چوب

2.3.3. چاپ

3. بازار فروش

3.1. محل فروش

3.1.1. کتاب فروشی ها

3.1.2. فروشگاههای زنجیره ای

3.1.3. اسباب بازی فروشی ها

3.1.4. مهدکودکها

3.2. گروه هدف

3.2.1. انتخاب نوع

3.2.2. گروه سنی

3.3. فضای مجازی

3.3.1. اینستاگرام

3.3.2. فروشگاه الکترونیک

3.3.3. سایتهای مرتبط

4. اقتصادی

4.1. سرمایه اولیه

4.2. توجیه اقتصادی

4.3. محاسبه قیمت تمام شده

4.4. برآوردحجم بازار

4.5. بررسی رقبا

5. تبلیغات

5.1. بسنه بندی

5.2. انتخاب نام

5.3. طراحی لوگو

5.4. استند

5.5. ست اداری

5.5.1. رنگ سازمانی

6. موارد قانونی

6.1. ثبت برند

6.2. ثبت شرکت

6.3. ثبت طرحهای جدید

6.4. دریافت مجوز استاندارد

6.4.1. بررسی استادارد های موجود

6.4.1.1. استاداردهای ملی

6.4.1.2. استانداردهای جهانی

6.4.2. هماهنگی با نهاد ذیربط

6.4.2.1. سازمان استاندارد

6.4.2.2. شورای اسباب بازی

7. ساختار سازمانی

7.1. برآورد نیروی موجود