REVOLUCIJE U EUROPI 1848./49.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REVOLUCIJE U EUROPI 1848./49. by Mind Map: REVOLUCIJE U EUROPI 1848./49.

1. ZBIVANJA U ITALIJI

1.1. UZROCI: JUG- protivljenje feudalnom apsolutizmu, SJEVER-protivljenje austrijskoj okupaciji

1.2. POČETAK: Palermo, Napulj 12. siječnja 1848.

1.3. u borbi protiv austrijske vojske pomaže Kraljevina Pijemont, poraz: 25. srpnja 1848.

1.4. mir u Milanu, ožujak 1848. (staro stanje)

1.5. POSLJEDICE: vraćanje starih vladara, Habsburška M.-Lombardija i Venecija, "Rimska republika", obnova papinske vlasti nakon napuštanja pape Pia IX.

1.6. KRAJ: Venecija- 22. kolovoza 1849.

2. PROMJENE U FRANCUSKOJ

2.1. UZROK: težnja nižih slojeva za reformom izbornog sustava i republike

2.2. POČETAK: Pariz- veljača 1848.

2.3. DOGAĐAJI: rezignacija Luja Filipa, Druga republika, pravo glasa, 1848.-izbori, radnički ustanak, novi ustav, predsjednik- Louis Bonaparte

3. HABSBURŠKA MONARHIJA

3.1. UZROK: događanja u Beču

3.2. POČETAK: 13. ožujka 1848., Beč

3.3. PROTIVNICI ODLUKA

3.3.1. ustanci Talijana

3.3.2. Lajos Kossuth

3.4. DOGAĐANJA

3.4.1. Lajos Batthyany-ugarski zakoni-novi hrvatski sabor

3.4.2. slovenska inteligencija- 20. travnja 1848. -"Ujedinjena Slovenija"

3.4.3. Narodna skupština u Pragu- ravnopravnost Čeha i Nijemaca

3.4.4. 25. travnja 1848. austrijski ustav

3.4.4.1. neoporedivost narodnosti i jezika

3.4.4.2. Češka, Galicija, Dalmacija i Istra

3.4.5. 7. rujna 1848. zakon o rasterećenju seljaka

3.5. ZAHTJEVI NARODA

3.5.1. slovačka narodna skupština

3.5.2. rumunjska narodna skupština

3.5.3. Narodna skupština u Srijemskim Karlovcima

3.5.3.1. krvavi srpsko-mađarski rat=

4. AUSTROSLAVIZAM

4.1. =politika održanja H.M. kao federacije naroda

4.1.1. utemeljitelj: František Palacky

4.2. RAZLOG STVARANJA: težnje ka samostalnoj mađarskoj državi, njemačko ujedinjenje

4.3. lipanj 1848. - Sveslavenski kongres u Pragu

4.3.1. Manifest europskim narodima

4.4. POSLJEDICA: obnova prijašnjeg stanja i rastjeranje kongresa

5. RAT U UGARSKOJ

5.1. UZROK: intervencija zbog rata za oslobođenje, POČETAK: 6. listopada 1848. (ustanak u Beču)

5.2. protivnici mađarske revolucije- Hrvati-ban Jelačić. Windischgratz, Austrija...

5.3. Debrecen, 14. travnja 1849. - detronizacija Habsburgovaca, nezavisnost Mađarske

5.4. SLOM MAĐARSKE REVOLUCIJE: Vilagos 13. kolovoza 1849. kapitulacijom mađarske vojske

6. NEUSPJELO UJEDINJENJE NJEMAČKE

6.1. UZROK: ustanak u Berlinu zbog razjedinjenosti njemačkih zemalja

6.2. 18. svibnja 1848. Svenjemački parlament

6.2.1. VELIKONJEMAČKO RJEŠENJE- Austrija na čelu ujedinjene države

6.2.2. MALONJEMAČKO RJEŠENJE- država bez Austrije sa nasljednim vladarom

6.2.2.1. "POBJEDNIČKO RJEŠENJE"

6.3. 28. ožujka 1849. ustav

6.4. odbivanjem krune- pruski kralj Wilhelm IV. - rastjerao frankfurtski parlament

6.4.1. = onemogućeno ujedinjenje