Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kẹt xe by Mind Map: Kẹt xe

1. Nguyên nhân

1.1. Do sinh sản quá nhiều

1.2. Do ý thức của người dân chưa cao

1.3. Do xây dựng nhiều khu chung cư

1.4. Do các công ty hoặc doanh nghiệp đồng loạt tan ra cùng 1 lúc

2. giải pháp

2.1. Xây dựng nhiều cầu vượt

2.2. Phân chia làng đường hợp lý hơn

2.3. Giải tỏa các khu dân cư củ làm đường đi

2.4. Xây dựng nhiều khu công nghiệp ở vùng quê để hạn chế tình trạng người dân từ quê lên thành phố lập nghiệp