Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ДІЄСЛОВО by Mind Map: ДІЄСЛОВО

1. це частина мови, що позначає дію чи стан предмета як процес.

1.1. відповідає на питання що робить?, що робити? що зробити? що робиться з предметом? у якому стані він перебуває (ходив, співатиме, займатися, буду їсти)

2. Може означати: переміщення у просторі (бігти),процес мовлення (говорити),ставлення до когось\ чогось (кохати),конкретну фіз. дію, процес мислення (думати), бажання (хотіти), зміни (молодіти)

2.1. Способи дієслова: Дійсний- дієслово означає дію, що відбувається, відбувалася чи буде відбуватись (ходив, люблю) Умовний - дієслово означає дію бажану чи можливу за певних умов (казала б) Наказовий - дієслово через наказ , прохання, побажання чи пораду закликає до виконання дії.

3. У реченні найчастіше виконує роль присудка

3.1. Доконаний вид - виражає результативну дію, переважно нетривалу (написати); Недоконаний вид - відсутня вказівка на обмеженість дії,виражають тривалу нерезультативну дію (писати)

3.2. Стани дієслова: активний стан - виражають активну дію суб єкта , спрямовану на самостійний об єкт: Ми вгляділи кущ калини. пасивний стан - означає дію, об єкт якої виступає у ролі підмета, а суб єкт у ролі непрямого додатка О. в без прийменника: завдання виконується учнями.

4. Теперішній (росте дерево, їде машина), майбутній(виросте дерево) і минулий час (росло дерево, їхала машина)

5. Однина, множигна