Els plàstics

ELS PLÀSTICS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els plàstics by Mind Map: Els plàstics

1. ¿Què és un plàstic ?

1.1. material

1.1.1. flexible

1.1.1.1. resistent

1.1.1.1.1. lleuger

2. Inconvenients

2.1. són contaminants

2.1.1. no són biodegradables

2.1.1.1. la seva combustió contamina

3. Propietats dels plàstics

3.1. baixa densitat

3.1.1. són impermeables

3.1.1.1. resistents a productes químics

4. Tipus de plàstics

4.1. Termoplàstics

4.1.1. si la temperatura augmenta

4.1.1.1. es tornen modelables i conserven propietats

4.1.1.1.1. POLIESTIRÈ

5. Termostables

5.1. Plàstic escalfat: líquid i moldejable

5.2. GOMA VOLCANITZADA

5.2.1. RESINA DE MELAMINA

5.2.2. BAKELITA

6. Elastòmers

6.1. Polímers flexibles i elàstics

6.1.1. PNEUMÀTICS

6.1.1.1. GOMES

6.1.1.2. PLASTILINA