Läkemedelskörkort.

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Läkemedelskörkort. by Mind Map: Läkemedelskörkort.

1. Plan

1.1. Goals

1.1.1. Google Apps

1.1.2. Hangouts

1.2. datorsystem programvaror webbläsare etc

1.3. Flöde ej powerpointlåst

1.4. Egen webbsida

1.5. presentation för olika aktörer ej låst till specifika uppgifter

2. Ekonomi

2.1. Tid

2.2. Klienter

3. Digital filosofi

3.1. Ipads 3d

3.1.1. Reflektion

3.1.2. Förståelse

3.2. Hangouts

3.3. Dropbox

3.4. Google sites

4. Google sites

4.1. Google apps

4.2. Hangouts

4.3. Dropbox

5. Trial and error

5.1. Utvärdering

5.2. Efter kurs