Konsekvenser av elevuppdraget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsekvenser av elevuppdraget by Mind Map: Konsekvenser av elevuppdraget

1. Organisation

1.1. flera lärare tillgängliga samtidigt

1.2. flexibel arbetstid

1.3. arbetsgrupper

1.4. Flexibelt och fritt schema

1.5. Blockläsning

2. Hur bedömer vi?

2.1. Formativt och kontinuerligt tillsammans med eleverna. I förhållande till uppsatta mål.

3. Hur planerar vi?

3.1. Arbetslag och elever tillsammans

3.2. Kunskapsmål

4. Vad innebär det för pedagogrollen?

4.1. Pedagogen behöver ha ett helikopterperspektiv över uppgiften

4.2. Handledande och coachande uppdrag

4.3. samarbete med lärare och elever

4.4. förmedlare av "pedagogik" inte fakta

5. Uppföljning och dokumentation

5.1. Publicering

5.2. Blogg

5.3. avstämningsmöten

6. Struktur

6.1. Uppdrag/Inledning

6.2. Planering

6.3. Tidplan

6.4. Arbetspass

6.5. Handledning

6.6. Presentation av resultatet

6.7. Utvärdering