Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bitcoin by Mind Map: Bitcoin

1. Kako zaraditi novac minirajući Bitcoinom

2. Sigurnost novčanika kriptovaluta

3. Miniranje

4. Prijetnja sigurnosti Bitcoinu

5. Najvažnije o Bitcoinu

5.1. Bitcoin označava istoimenu organizaciju,softver i protokol.

5.2. Spominje se prvi put 2008.g., a krenula je u rad 2009.g.

5.3. Napravio ju je Satoshi Nakamoto, autor koji je još uvijek nepoznat...

6. Općenito o kriptovalutama

6.1. Kriptovaluta je digitalno sredstvo razmjene

6.2. Cijena Bitcoina je viša nego što je bila 2013