Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bokföring by Mind Map: Bokföring

1. Baskontoplanen

2. Debet och kredit, kontering

3. Ökar och minskar i debet och kredit

4. Olika kontoklasser

5. Bokföra med moms

6. Kreditfakturor

7. Redovisa moms

8. Bokföra löner

9. Deklarera skatt

10. Balansräkning och resultaträkning

11. Verifikationer

12. Leverantörsskulder, kundfordringar