Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Cognitieve ontwikkeling by Mind Map: Cognitieve ontwikkeling
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Cognitieve ontwikkeling

lagere schoolkind

kan classificatie uitvoeren

seriatie

ordenen volgens bepaalde dimensie (lengte , grootte ,..)

afname fantasie

hoe meer het kind weet hoe minder fantasie

magisch denken

Stadiamodel van Piaget

Sensomotoriche stadium ( 0-2jaar)

Ontwikkeling van :, Zintuigelijke, Geheugen

Objectpermanentie niet ontwikkeld

Preoperationele stadium ( 2-6jaar)

Preconceptueel (deel) stadium, egocentrisme , ontwikkeling van het ik, animisme, ontwikkeling van het spreken, verfijning motoriek

Intuïtief (deel) stadium, probleemoplossenede kwaliteiten maar zonder zich de logica eigen te maken

Concreet operationele stadium (6-11jaar)

Kind maakt logica eigen

conservatiebegrip

reversibel denken

egocentrisme verdwijnt

classificatie van objecten

seriatie

fantasie neemt af

Formeel operationele stadium

ontwikkeling van ruimtelijk en abstract denken

leren logisch denken en conclusies trekken

conservatieproeven van piaget

hoeveelheid aan vloeistof

massa

aantal

Denkfouten:

vastpinnen op één in het oog springend kenmerk

ze denken statisch gericht

niet in staat om reversibel te denken

vanaf deze periode mogelijk om reversibel te denken : handelingen omkeren

vanaf lagereschoolleeftijd verwijnt egocentrisme

classificatietaken

peuterleeftijd

sorteren op basis van algemene eigenschappen

leeftijd 5 jaar

sorteren op enkelvoudigekenmerken

meerdere ordeningsprincipes tegelijkertijd toepassen

7 jaar

inzicht in klasseninclusie

Meeting 2

'Drie bergen' experiment

5-7 jaar , denkt dat pop ziet wat hij ziet

egocentrisme

kleuter en lagere schoolkind denkt dat pop 1 berg ziet

4-5 jarige begrijpen niet wat er gevraagd wordt

weetjes

8-9 jaar --> oefenen intellectuele vaardigheden

einde lagere school --> kritisch

8jaar: makkelijk vanbuiten leren zonder betekenis

9jaar; onthouden makkelijk feiten

10jaar ; het verstandelijk memoriseren

lagere schoolleeftijd: abstract denken

zelfstandiger

intresse in wereld rondom zich

contact wereld volwassenen uitgebreid

taalontwikkeling : 5-9 jaar

fouten zijn normaal

5 jaar; inzicht in taal

experimenteren met taal ( taalspelletjes)

geheimschrift

spiegelschrift

kennis maken met vreemde talen