Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Cognitieve ontwikkeling by Mind Map: Cognitieve ontwikkeling
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Cognitieve ontwikkeling

lagere schoolkind

kan classificatie uitvoeren

seriatie

afname fantasie

magisch denken

Stadiamodel van Piaget

Sensomotoriche stadium ( 0-2jaar)

Preoperationele stadium ( 2-6jaar)

Concreet operationele stadium (6-11jaar)

Formeel operationele stadium

conservatieproeven van piaget

hoeveelheid aan vloeistof

massa

aantal

Denkfouten:

vanaf deze periode mogelijk om reversibel te denken : handelingen omkeren

vanaf lagereschoolleeftijd verwijnt egocentrisme

classificatietaken

peuterleeftijd

leeftijd 5 jaar

7 jaar

'Drie bergen' experiment

5-7 jaar , denkt dat pop ziet wat hij ziet

egocentrisme

kleuter en lagere schoolkind denkt dat pop 1 berg ziet

4-5 jarige begrijpen niet wat er gevraagd wordt

weetjes

8-9 jaar --> oefenen intellectuele vaardigheden

einde lagere school --> kritisch

8jaar: makkelijk vanbuiten leren zonder betekenis

9jaar; onthouden makkelijk feiten

10jaar ; het verstandelijk memoriseren

lagere schoolleeftijd: abstract denken

taalontwikkeling : 5-9 jaar

5 jaar; inzicht in taal