Mạng xã hội Facebook

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mạng xã hội Facebook by Mind Map: Mạng xã hội Facebook

1. Khái quát chung

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Ứng dụng

1.1.2. Kết nối mọi người chia sẻ

1.2. Mạng xã hội FB tại Việt Nam

1.2.1. 2018: Đứng thứ 7 trong thế giới

1.3. TP HCM top 6 thành phố có người dùng cao nhất

2. Giải pháp khắc phục

2.1. Biện pháp từ cộng đồng

2.1.1. tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục, tuyên truyền về những tác hại về việc sử dụng facebook không đúng cách.

2.1.2. Nhà trường, gia đình cần có sự hướng dẫn, tư vấn, định hướng cho học sinh

2.2. Biên pháp từ cá nhân

2.2.1. Có thái độ nghiêm túc trước mọi vấn đề

2.2.2. Tự hoạch địch cho bản thân khung thời gian hợp lí, cân bằng giữa việc học tập và giải trí.

2.2.3. Nghĩ đến những thứ khác khi muốn dùng Facebook

3. Những mặt tích cực và tiêu cực

3.1. Lợi ích

3.1.1. Là một phương tiện giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn

3.1.2. Là nơi kinh doanh, mua bán lí tưởng

3.1.3. Dễ dàng kết nối, giao lưu với bạn bè, người thân trong và người nước

3.1.4. Là một công cụ giải trí hữu ích

3.1.5. Cập nhập thông tin nhanh chóng

3.2. Tiêu cực

3.2.1. Quên mất mục tiêu bản thân

3.2.2. Dễ mắc nguy cơ trầm cảm

3.2.3. Thị lực giảm sút

3.2.4. Mất ngủ