Етапи магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи магістерського дослідження by Mind Map: Етапи магістерського дослідження

1. Вибір теми

1.1. Самоменеджмент як засіб професійного зростання вчителя

1.2. Узгодження теми з керівником, отримання завдання

1.2.1. Складання робочого плану

1.2.1.1. Формування структури роботи

1.2.1.1.1. Збір, аналіз і узагальнення матеріалу

1.2.1.2. 1.

1.2.1.3. 2.

1.2.1.4. 3.