Психологія підприємницької діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Психологія підприємницької діяльності by Mind Map: Психологія підприємницької діяльності

1. Для чого?

1.1. Моделі розроблені в рамках економічної теорії стають недостатньо адекватними для вирішення економічних проблем. Причиною цього є дія людськго фактору і це обумовило появу напряму - "Психологія підприємницької діяльності".

2. Завдання:

2.1. Ідентифікація та розвиток певних Ѱ якостей суб'єктів підприємницької діяльності

2.2. Вивчення та впровадження у практику професійної діяльності таких Ѱ-технологій, які б сприяли підвищенню діяльності підприємця.

3. Підходи до розуміння підприємництва:

3.1. Підприємництво як поведінка

3.1.1. Елемент ініціативи

3.1.2. Елемент розвитку

3.1.3. Елемент новаторства

3.1.4. Елемент свободи

3.1.5. Елемент активності

3.2. Підприємство як особливий вид дяльності

4. Функції підприємництва:

4.1. Іноваційна

4.2. Ресурсна

4.3. Організаційна

4.4. Стимуляюча

5. Види підприємництва:

5.1. Виробниче

5.2. Комерційне

5.3. Посередницьке

5.4. Фінансове

5.5. Страхове

6. Узагальнений портрет західного підприємця (за А. І. Агеєвим)

6.1. Універсальні Ѱ якості

6.1.1. Інтелектуальні

6.1.2. Комунікативні

6.1.3. Вольові

6.2. Деякі ділові якості

7. Класифікація Ѱ типів підприємців:

7.1. Технологічній

7.1.1. Екстраверт, прагне самореалізації, стурбований успіхами, ане грошима

7.2. Дрібний

7.2.1. Оптиміст, витримує трудове навантаження

7.3. Масовий

7.3.1. Головне гроші

7.4. Стратегічний

7.4.1. Багатомаштабні рішення

7.5. Чемпіон

7.5.1. Бізнес-спорт

7.6. Новатор

7.6.1. Винахідник, схильний довіряти

7.7. Посередник

7.7.1. Діє на зовнішніх кордонах організації