Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rodzina by Mind Map: Rodzina

1. pojęcia

1.1. tendencja

1.1.1. homogamia

1.2. reguła

1.2.1. endogamia

1.2.2. egzogamia

2. pochodzenie

2.1. biologiczna

2.2. adopcyjna

3. partnerzy

3.1. monogamia

3.1.1. 1+1

3.2. poligamia

3.2.1. wiele

4. władza

4.1. patrylinearna

4.1.1. ojciec

4.2. matrylinearna

4.2.1. matka

5. model

5.1. nuklearna

5.1.1. rodzice+dzieci

5.2. monoparentalna

5.2.1. jeden rodzic+dzieci

5.3. zrekonstruowana

5.3.1. dorośli+dziecko z poprzedniego zwiazku

6. funkcje

6.1. reprodukcja

6.2. socjalizacja

6.3. przekazanie majątku

6.4. konsumpcja

6.5. uczucia