CHIẾN DỊCH MARKETING TRUYỀN THÔNG 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHIẾN DỊCH MARKETING TRUYỀN THÔNG 2020 by Mind Map: CHIẾN DỊCH MARKETING TRUYỀN THÔNG 2020

1. Trắc nghiệm tính cách MBTI

1.1. Làm app phân tích tính cách, cho download miễn phí

1.2. ĐỐI TƯỢNG: Học sinh cấp 3, sinh viên từ 18-30t.

1.3. Gia tăng thương hiệu (phục vụ cộng đồng miễn phí)

1.4. Thu thập dữ liệu học sinh phổ thông (email, số điện thoại, facebook, ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU .v.v...)

1.4.1. Phục vụ cho việc gửi thư gọi nhập học sau này (sau khi có điểm thi)

1.4.2. Có thể tư vấn tuyển sinh hướng đối tượng (chọn ngành học phù hợp với tính cách)

1.4.3. Lưu trữ dữ liệu để sử dụng cho các mục đích quảng cáo trong tương lai (automarketing)

1.4.4. Sử dụng chính ĐIỂM YẾU của họ để dùng cho việc tư vấn cho các khóa học Kỹ năng mềm trong tương lai

1.4.4.1. giúp giải quyết chính xác những điểm yếu đó

1.4.4.2. Giúp chọn người yêu phù hợp (tuổi trẻ quan trọng nhất chuyện đó)

2. Lắng nghe mạng XH

2.1. Tại sao?

2.1.1. Khách hàng thích được phản hồi

2.1.2. Phát hiện khủng hoảng truyền thông và cảnh báo sớm

2.1.3. Lắng nghe để hiểu và phục vụ tốt hơn ==> tìm kiếm cơ hội phát triển

2.1.4. Hiểu khách hàng đang nghĩ gì về các đối thủ tiềm năng

2.2. Ví dụ

2.2.1. Bão truyền thông

2.2.2. Học hộ

2.3. Các đối tác tiềm năng

2.3.1. SMCC

2.3.1.1. Điểm mạnh

2.3.1.2. Điểm yếu

2.3.1.3. Giá cả

2.3.2. Dazikzak

2.3.3. YouNet Media

2.3.4. Buzzmetrics

3. Marketing HIỆU QUẢ hơn

3.1. Insight

3.1.1. Chi phí/Hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông

3.1.2. Tên tuổi, giới tính, giờ giấc sinh hoạt và thói quen sử dụng của khách hàng

3.2. targeting Ads

4. KẾ HOẠCH NĂM 2020

4.1. Kế hoạch 12 tháng

4.2. Kết nối với người trẻ trên Facebook, Youtube, Google Map,.v.v...

4.2.1. 85% người trẻ thích video hơn là chữ

4.2.2. Nhân viên cần biết làm video

4.3. Tổ chức sự kiện

4.3.1. mỗi khi có đoàn khách viếng thăm

4.3.2. Mở lớp kỹ năng học thi

4.3.3. Truyền hình trực tiếp qua webcast

5. CHATBOT

5.1. Dùng cho website và fanpage

5.2. Tự động làm việc

5.2.1. Trả lời các câu hỏi thường gặp

5.2.2. Đưa link đăng ký nếu học viên tỏ ý quan tâm

5.2.3. Thu thập thông tin cá nhân của khách để phục vụ cho công tác tuyển sinh

6. Cải tiến brochure

7. Blogging

7.1. Vlog

7.2. Inforgraphic

7.3. Slideshare

8. LinkedIn profile