Exogenní a endogenní procesy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Exogenní a endogenní procesy by Mind Map: Exogenní a endogenní procesy

1. Endogenní procesy

1.1. VULKANISMUS

1.2. ZEMĚTŘESENÍ

1.3. OROGENEZE

2. Exogenní procesy

2.1. Působení atmosféry

2.1.1. Teplotní změny

2.1.2. Činnost větru

2.2. Působení zemské tíže

2.2.1. Svahové pohyby

2.3. Působení biosfery

2.3.1. Působení člověka

2.3.2. Činnost organismů

2.4. Působení hydrosfery

2.4.1. Činnost vodních toků

2.4.2. Činnost jezer

2.4.3. Činnost moří

2.4.4. Činnost ledu