Лінгвокраїнознавство

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лінгвокраїнознавство by Mind Map: Лінгвокраїнознавство

1. 2 курс 4 семестр

1.1. Змістовий модуль 1. «English-Speaking World. Англомовний світ»

1.2. Змістовий модуль 2. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.Об’єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії»

1.3. Змістовий модуль 3. «England and the English. Англія та її жителі»

1.4. Змістовий модуль 4. «Scotland and the Scottish. Шотландія та її жителі»

1.5. Залік

2. 3 курс 5 семестр

2.1. Змістовий модуль 7. «The Irish Republic and its people. Ірландія та ірландці»

2.2. Змістовий модуль 6. «Northern Ireland and the Irish. Північна Ірландія»

2.3. Змістовий модуль 5. «Wales and the Welsh. Уельс та його жителі»

3. 3 курс 6 семестр

3.1. Змістовий модуль 8. «The United States and the American people. Америка та американці»

3.2. Змістовий модуль 9. «Canada and the Canadians. Канада та канадці»

3.3. Змістовий модуль 10. «Australia and Australians. Австралія та австралійці»

3.4. Екзамен