Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Žaneta by Mind Map: Žaneta

1. Rodina

1.1. Rodičovská odpovědnost

1.1.1. Jak je rodičovská odpovědnost právně upravena?

1.2. Matka

1.2.1. Výchova pěti dětí

1.2.1.1. Dokáže se o všechny náležitě postarat?

1.2.2. Manžel ve vězení

1.2.2.1. Psychické problémy

1.2.2.1.1. Alkoholismus

1.3. Otec

1.3.1. Ve věžení

1.3.1.1. Porušení zákona

1.3.1.1.1. Propuštění

1.4. Sourozenci

1.4.1. Nezájem o Žanetu

2. Dluh

2.1. Jízdy na černo

2.1.1. Exekuce

2.1.1.1. Platební příkazy

2.1.1.1.1. Soud

2.1.1.2. Kdy nabývá exekuce právní moci?

2.2. 119 080 Kč

2.2.1. Je tento dluh opravdu dlužen Žanety?

2.2.2. Pokuta a úroky

2.2.2.1. Po jaké době dochází k úroku z prodlení?

2.3. Platební příkazy

2.3.1. V jakém případě má občan právo domáhat se možnosti o zrušení platebních příkazů?

3. Problémy

3.1. odbor Sociálních věcí a prevence kriminality

3.1.1. Mgr. Magdaléna Kalužová

3.1.1.1. Březen 2012

3.1.1.1.1. Odebrání od rodiny a umístění do dětského domva

3.2. Mirka

3.2.1. Pracovnice dětského domova

3.2.1.1. Pomáhá Žanetě

3.3. Časté absence ve škole