κοινωνική παρουσία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
κοινωνική παρουσία by Mind Map: κοινωνική παρουσία

1. εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2. οικειότητα

2.1. φυσική απόσταση

2.2. οπτική επαφή

2.3. χαμόγελο

3. αμεσότητα

4. συμβατική εκπαίδευση

5. μικτή (blended) εκπαίδευση

6. επικοινωνία

6.1. κριτική συνομιλία

7. επίδραση από γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές