Έλεγχος και αλληλεπίδραση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Έλεγχος και αλληλεπίδραση by Mind Map: Έλεγχος και αλληλεπίδραση

1. Ανεξαρτησία του μαθητή

2. Επάρκεια και ικανότητα του μαθητή.

3. Υποστήριξη από ανθρώπινους και μη πόρους.

4. Αλληλεπίδραση μαθητή - περιεχομένου.

5. Αλληλεπίδραση μαθητή - διδάσκοντα.

6. Αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών.