Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση by Mind Map: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Ραγδαίες εξελίξεις

1.1. χρήση τεχνολογιών

1.2. εξελίξεις Ε.Ε.

1.3. Γνωστική ψυχολογία

1.4. ανάπτυξη πανεπιστημίων ΕξΑε

2. διαχωρισμός μέσων από τεχνολογία

3. Χαρακτηριστικό εκπαιδευόμενου

4. Αλληλεπίδραση

5. Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης

6. Διερεύνηση κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου

7. Λόγοι εγκατάλειψης

8. Αξιολόγηση προγραμμάτων