κοινωνική παρουσία

Το τετράγωνο του Πανοράματος Α

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
κοινωνική παρουσία by Mind Map: κοινωνική παρουσία

1. οικειότητα

1.1. φυσική απόσταση

1.2. οπτικη επαφή

1.3. χαμόγελο

2. επικοινωνία

2.1. ποιοτική

2.2. ποσοτική

3. μικτή εκπαίδευση

3.1. πρόσωπο με πρόσωπο

3.2. από απόσταση

4. αμεσότητα