DOKTORAT Robert Menderak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOKTORAT Robert Menderak by Mind Map: DOKTORAT Robert Menderak

1. Teoria

1.1. Przegląd literatury

1.2. Problem bdawczy

1.3. Hipoteza

1.4. Cel

2. Badania

2.1. Dobór metody badawczej

2.2. Dobór narzędzi badawczych

2.3. Pilot badań

2.4. Poprawa narzędzia badawczego

2.5. Przeprowadzenie badań

2.6. Analiza wyników badań

2.7. Wniosku z badań

3. Dom

3.1. Czy mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie rodziny?

3.2. Czy dam radę pomóc synowi z nauce?

3.3. Czy będę w stanie uczestniczyć w wychowaniu syna?

3.4. Czy dam radę pogodzić wszystkie obowiązki: domowe, zawodowe i naukowe?

4. Praca doktorska i jej obrona

4.1. Pierwsze 2 rozdziały: Wstęp oraz Przegląd i krytyka literatury

4.2. Metodyka badań

4.3. Przeprowadzenie badań

4.4. Napisanie wersji I pracy

4.5. Konsultacje z promotorem

4.6. Kolejne wersje konsultowane z promotorem

4.7. Rada wydziału

4.8. Recenzja

4.9. Rada wydziału

4.10. Egzaminy dokrotskie

4.11. Egzamin językowy

4.12. Obrona pracy doktorskiej

5. Studia

5.1. Obecność na wykładach

5.2. Zdawanie egzaminów

5.3. Zajęcia za studentami

5.4. Stypendia - czy warto się starać

6. Praca

6.1. Czy zmienić pracę?

6.2. Jak dopasować plan kariery zawodowej do studiów i pracy naukowej?

6.3. Czy ubiegać się o wyższe stanowiska?

6.4. Jak godzić obowiązki zawodowe i naukowe?

7. Dorobek naukowy

7.1. Czy, co i gdzie publikować?

7.2. Konferencje naukowe: Czy, kiedy, gdzie, co?

7.3. Staże: Czy uczestniczyć i na jakich zasadach?