Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
výroba anděla by Mind Map: výroba anděla

1. křídla přilepíme

2. na hlavičku nalepíne čelenku a hvězdu

3. navlečeme hlavičku

4. uřízneme dřevo

5. zatlučeme hřebíček, ucvakneme hlavičku

6. ukoulíme hlavičku z hlíny (vypálíme)

7. obkreslíme podle šablony křídla a vystřihneme

8. HOTOVO