Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Alapfogalmak by Mind Map: Alapfogalmak

1. A stratégia feltételei - A személyiségkultúra aktuális állapota; összetett pszichikai és fizikai-pazichikai állapot, folyamatok, érdekek; cél/előrelátás; célokból fakadó feladatokkal való azonosulás; döntésképesség; a végrehajtáshoz szükséges megfelelő információ, felkészültség és eszközrendszer.

2. Stratégia

2.1. A sport irányításának elméleti kérdései, távlatok meghatározása.

2.2. A stratégia fajtái, feltételei

2.3. Taktikai gondolkodás (pszichikus folyamat): vannak olyan helyzetek, amikor a döntések nem tudatos, agykérgi szintű irányítás eredményei. Intelligencia: a tanult magatartásformák közül a helyes kiválasztása. A küzdelmi intelligencia kvalitatív tényező.

2.4. Általános stratégia - a legáltalánosabb és legátfogóbb stratégiai döntések köre, pl. mivel foglalkozna a klub.

2.5. Előkészítő stratégia - a konkrét dolgokat le kell bontani, pl. a csoportok működni tudjanak a klubon belül (versenyzők, kezdők, haladók).

2.6. Operatív stratégia - megvan a csapat, működtetni kell. Az edző ezen a szinten mozog.

2.7. A stratégia mindig előkészítő, kognitív fázis. Sokkal bővebb fogalom, mint a taktika.

3. Taktika

3.1. A végrehajtás módszere.

3.1.1. Kinek?

3.1.2. Mikor?

3.1.3. Mit kell tenni.

4. Technika

4.1. A sportági mozgás végrehajtásának minősége.

5. Taktikai cselekvés

5.1. Olyan mozgásos cselekvés, mely végrehajtásakor a versenyző alternatívákkal áll szemben és a sikeres megoldást a helyes döntés alapozza meg.

5.2. A taktikai cselekvés fázisai

5.2.1. szituáció észlelése (percepció)

5.2.1.1. a feladat gondolati megoldása (döntés)

5.2.1.1.1. a megoldás motoros része (maga a mozgás)

6. Sportágak a taktika szerint

6.1. Sorsolásos sportágak

6.2. Zárt mozgáskészségek, egyéni versenyzők. Látszólag nincs taktika. Igazi taktikai lehetőség a felkészítésben van.

6.3. Ciklikus sportágak

6.4. Kimért pályán pl. evezés vagy kiméretlen pályán pl. kerékpár. Páros küzdelmek esetében sorsolással kapott ellenfelek vagy hosszabb idővel előbb kapott ellenfelek.