LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL ESPANYOL I ELS ORÍGENS DEL CATALANISME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL ESPANYOL I ELS ORÍGENS DEL CATALANISME by Mind Map: LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL ESPANYOL I ELS ORÍGENS DEL CATALANISME

1. La guerra del Francés (1808-1813)

1.1. les tropes napoleòniques ocupen

1.1.1. Espanya

1.1.1.1. amb el pretext d'envair

1.1.1.1.1. Portugal

1.2. el 2 de maig de 1808 es produeix

1.2.1. Insurrecció popular a Madrid

1.2.1.1. sorgeixen

1.2.1.1.1. guerrilles

1.3. es convoquen

1.3.1. Les Corts a Cadis

1.3.1.1. elaboren

1.3.1.1.1. Constitució del 1812