Змістовий модуль 2. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об’єднане королівс...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 2. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об’єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії» by Mind Map: Змістовий модуль 2. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об’єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії»

1. Лекції

1.1. Тема 1. Географічне положення та кліматичні особливості. Geographical location and climatic specifics.

1.2. Тема 4. Особливості монархії. Урядова система Великобританії. British Monarchy. British Government.

2. Практичні заняття

2.1. Тема 2. Прапор Великобританії та державні символи. Union Jack – British Flag. National Symbols.

2.2. Тема 3. Британські емблеми та святі покровителі. British Emblems and Saint Patrons.

2.3. Тема 5. Королівська сім′я Великобританії. British Royal Family.

2.4. Тема 7. Система освіти у Великобританії. Educational system of Great Britain.

3. Семінарські заняття

3.1. Тема 6. Головні історичні події. Focus on British History.

4. Модульна контрольна робота 2

5. Самостійне опрацювання до модулю 2