Anh Thanh Niên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Anh Thanh Niên by Mind Map: Anh Thanh Niên

1. LĐ1(Giới Thiệu Chung)

1.1. Nhân Vật Chính

1.2. Tuổi

1.3. Quê Quán

1.4. Công việc

1.5. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi

1.6. -> Hiểu được Hoàn Cảnh Sống, Công Việc, Con người

2. LĐ 2(Hoàn cảnh sống và Công Việc)

2.1. Hoàn Cảnh Sống

2.1.1. Khắc Nghiệt

2.1.2. Khí Hâiu

2.1.3. Công Việc

2.1.4. NỖI CÔ ĐƠN KHỦNG KHIẾP

2.1.5. LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐỘC NHẤT THẾ GIAN

2.1.6. -> Thử thách lớn

2.2. Công Việc

2.2.1. Gian khổ

2.2.2. Đo...

2.2.3. Thời Gian khắc Nghiệt( 1 mình)

2.2.4. Đòi hỏi

3. LĐ 3

3.1. Lc1: Có lí tưởng sống, ý thức trách nhiệm, tình yêu với công việc

3.1.1. Suy nghĩ về công việc

3.1.1.1. Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi

3.1.1.2. gắn liền

3.1.1.3. buồn chết

3.1.1.4. Anh xác định: Mình sinh ra là gì,... mình vì ai mà làm việc?

3.1.1.5. -> Tình yêu công việc, ý thức trách nhiệm giúp anh vượt qua khó khăn

3.1.2. Sống có mục đích, lí tưởng cao đẹp

3.1.2.1. Ý Nghĩa tuổi trẻ

3.1.2.1.1. Làm việc

3.1.2.1.2. Cống hiến cho đời

3.1.2.2. Là lí tưởng sống của thời đại

3.2. LC2: Là người yêu đời, yêu cuộc sống, biết làm đẹp cho cuộc đời mình

3.2.1. Tự cải thiện đời sống vật chất

3.2.2. làm giàu đời sống tinh thần

3.2.2.1. HS ngạc nhiên

3.2.2.2. Chi tiết vườn hoa: vẻ đẹp cuộc đời anh, tâm hồn, chất nghệ sĩ

3.2.3. Nhà sắp xếp gọn gàng

3.2.4. Phấn đấu theo kịp thời đại

3.2.4.1. biệt lập với TG bên ngoài nhưng có sách để bầu bạn

3.2.5. -> Cuộc sống của a tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh

3.3. LC3: Anh là người cởi mở,... nhưng cũng rất khiêm nhường

3.3.1. Sung sướng khi dc thăm

3.3.2. Hồn nhiên bộc bạch lòng mình với những người mới quen

3.3.3. tặng quà

3.3.4. khiêm nhường