INFORMÁCIÓ

Az információtudomány meghatározza a munkához, a tanuláshoz és a szabadidőhöz való viszonyunkat.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMÁCIÓ by Mind Map: INFORMÁCIÓ

1. Ismeretelmélet

1.1. informális

1.2. non-formális tanulás

1.2.1. konnektivista

1.2.2. távoktatás

1.3. formális

1.3.1. általános iskola

1.3.1.1. alsó tagozat

1.3.1.2. felső tagozat

1.3.2. középiskola

1.3.2.1. gimnázium

1.3.2.2. szakközépiskola

1.3.3. főiskola

1.3.4. egyetem

2. Kommunikációelmélet

2.1. hír

2.2. információ

2.2.1. Szemiotika

2.2.1.1. gondolat

2.2.1.2. jelentés

2.2.2. Szintaktika

2.2.2.1. pragmatika

2.2.2.2. szemantika

2.3. kommunikáció

2.3.1. vita

2.3.1.1. kiscsoportos

2.3.1.2. nagycsoportos

2.3.1.3. egyébmódszerek

2.3.2. retorika (beszéd)

2.3.2.1. vizuális látás

2.3.2.2. ismétlés

2.3.2.3. alliteráció

2.3.2.4. metafora

2.3.2.5. szónoklás

2.3.2.6. szofisztika

2.3.3. befolyásolás (manipuláció)

2.3.3.1. szakértelem

2.3.3.2. társas befolyásolás

2.3.3.3. megbízhatóság

2.3.4. meggyőzés

2.3.4.1. szakértelem

2.3.4.2. megbízhatóság

2.3.5. vélemény

2.3.5.1. kritikai gondolkodás

2.4. üzenet

3. Hírközlés

3.1. e-ügyintézés

3.2. távmunka

3.3. háztartás

3.3.1. intelligens eszközök

3.4. webáruház

3.4.1. vásárlás

4. Matematikai megközelítés

4.1. skálafüggetlenség

4.2. káosz

4.3. entrópia

4.4. logika

4.4.1. extenzionális

4.4.1.1. állításlogika

4.4.1.2. elsőrendű logika

4.4.1.3. magasabb rendű logika

4.4.1.4. többrétű logika

4.4.2. leíró logika

5. http://nti.btk.pte.hu/main/ictsources/M/infojelm.html

6. Társadalomtudomány

6.1. Alaptudomány

6.1.1. Nyelvészet

6.1.2. Irodalomtudomány

6.1.3. Művészettörténet

6.1.4. Történettudomány

6.1.5. Kulturális antropológia

6.1.6. Néprajz

6.1.7. Filozófia

6.1.8. Pszichológia

6.1.9. Közgazdaságtan

6.1.10. Jogtudomány

6.1.11. Politikatudomány

6.1.12. Szociológia

6.2. Alkalmazott tudomány

6.2.1. etika

7. Gazdasági megközelítés

7.1. e-kereskedelem

7.2. e-bank

7.3. e-portfólió

7.4. e-ügyintézés

7.5. e-bevallás

8. Filozófiai megközelítés

9. Kibernetika ( információfeldolgozás)

9.1. Szabadidő és szórakozás

9.1.1. e-book

9.1.2. edutainment

9.2. web2.

9.2.1. LinkedIn

9.2.2. videomegosztás

9.2.3. blog

9.2.3.1. http://tundy-blogger.blogspot.com/

9.2.4. twitter

9.2.5. közösségi oldalak

9.2.5.1. facebook

9.2.5.2. iwiw

9.2.6. kütyük

9.2.7. mobileszközök

9.2.8. tartalommegosztás

9.2.9. fájlmegosztás