Thiết kế Ô tô

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thiết kế Ô tô by Mind Map: Thiết kế Ô tô

1. Bố trí động cơ trên ô tô

1.1. 1. Ưu, nhược điểm của các phương án bố trí động cơ trên ô tô.

2. 2. Các loại tải trọng tác dụng lên các cụm, hệ thống và chi tiết của ô tô.

3. Ly Hợp

3.1. 3. Công dụng, yêu cầu, phân loại ly hợp.

3.2. 4. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp 1 đĩa ma sát khô.

3.3. 5. Trình bày ảnh hưởng của ly hợp đến sự gài số.

3.4. 6. Tác dụng của ly hợp khi phanh.

3.5. 7. Xác định các kích thước cơ bản của ly hợp.

3.6. 8. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp thủy lực. Đường đặc tính của ly hợp thủy lực.

4. Hộp số

4.1. 9. Công dụng, yêu cầu, phân loai hộp số.

4.2. 10. Sơ đồ và nguyên lý làm việc hộp số 2 trục, 3 trục. Phân tích đặc điểm và ưu nhược điểm của các loại hộp số 2- 3 trục.

4.3. 11. Hộp số có cấp. Xác định các thông cơ bản: tỷ số truyền hộp số theo sơ đồ, khoảng cách trục, mô đun bánh răng, nguyên lý làm việc của bộ đồng tốc, cơ cấu dẫn động điều khiển hộp số.

4.4. 12. Hộp số vô cấp: nguyên lý dẫn động điều khiển.

5. Các đăng

5.1. 13. Công dụng, yêu cầu, phân loại truyền động các đăng.

5.2. 14. Động học của cơ cấu các đăng đơn khác tốc.

5.3. 15. Động học của cơ cấu các đăng kép. Động học của khớp các đăng đồng tốc.

6. Dầm cầu - Vỏ Cầu

6.1. 16. Sơ đồ truyền động cầu chủ động ô tô.

6.2. 22. Công dụng, yêu cầu, phân loại bán trục trong cầu chủ động (sơ đồ chịu các loại bán trục giảm tải: 1/2, 3/4, 4/4).

7. Truyền Lực Chính

7.1. 17. Công dụng, yêu cầu, phân loại truyền lực chính.

8. Vi Sai

8.1. 18. Công dụng, yêu cầu, phân loại vi sai trong cầu chủ động.

8.2. 19. Quan hệ động học và động lực học của vi sai bánh răng côn trong cầu chủ động.

8.3. 20. Ảnh hưởng của vi sai đến tính chất kéo của ô tô.

8.4. 21. Sơ đồ động học một số loại vi sai khác: loại bánh răng trụ, trục vít- bánh vít, hành tinh.

9. Hệ Thống Treo

9.1. 23. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống treo.

9.2. 24. So sánh kết cấu hệ thống treo phụ thuộc- độc lập.

9.3. 25. Công dụng, phân loại bộ phận đàn hồi.

9.4. 26. Công dụng, phân loại giảm chấn; kết cấu giảm chấn ống, đòn.

10. Hệ Thống Lái

10.1. 27. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống lái.

10.2. 28. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống lái. Động học và và động lực học hệ thống lái.

10.3. 29. Chức năng, phân loại cơ cấu lái.Kết cấu cơ cấu lái không trợ lực.

10.4. 30. Động học và động lực học cơ cấu lái.

10.5. 31. Hình thang lái, góc đặt trụ đứng và bánh xe dẫn hướng.

10.6. 32. Động học và động lực học dẫn động lái.

11. Hệ Thống Phanh

11.1. 33. Tổng quan hệ thống phanh. Công dụng, yêu cầu của hệ thống phanh.

11.2. 34. Chức năng, phân loại cơ cấu phanh.

11.3. 35. Kết cấu các loại cơ cấu phanh guốc, đĩa, đai.

11.4. 36. Phân loại dẫn động phanh.

11.5. 37. Dẫn động phanh thủy lực (không trợ lực, có trợ lực)

11.6. 38. Dẫn động phanh khí nén (không trợ lực, có trợ lực)

11.7. 39. Hệ thống chống hãm cứng hệ thống phanh ABS. Đặc điểm kết cấu và các thông số kỹ thuật của hệ thống ABS.

11.8. 40. Giới thiệu các hệ thống điều khiển phanh phụ khác (điều hòa lực phanh EBD, hệ thống hỗ trợ phanh BA, điều khiển lực phanh TRC, hệ thống điều khiển ổn định xe VSC)