SZYBKIE NOTOWANIE

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZYBKIE NOTOWANIE by Mind Map: SZYBKIE NOTOWANIE

1. Definicja

1.1. zapisywanie informacji

2. Metody

2.1. tabele

2.2. streszczeniowe

2.2.1. zastosowanie

2.2.1.1. cytaty

2.2.1.2. definicje

2.2.1.3. wzory

2.2.1.4. ważne stwierdzenia

2.3. konspektowe

2.3.1. zastosowanie

2.3.1.1. wykład

2.3.1.2. film

2.3.1.3. książka

2.4. mapy myśli

2.4.1. zasady tworzenia

2.4.2. zasady notowania

2.4.3. zastosowanie

2.4.3.1. uczenie się

2.4.3.2. przygotowanie do egzaminu

2.4.3.3. artykuł

2.4.3.4. film

2.4.3.4.1. New ode

2.4.3.5. planowanie

2.4.3.6. przemówienie

2.4.3.7. zbieranie materiału

2.4.3.8. burza mózgu

2.4.3.9. prezentacja

3. zwykłe notowanie

3.1. nieczytelność

3.2. problem z koncentracją

3.3. strata czau

3.4. brak selekcji materiału