Maze Runner 2020 Report

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Maze Runner 2020 Report by Mind Map: Maze Runner 2020 Report

1. Quá trình hình thành

1.1. Thông tin chung

1.1.1. Tên nhóm

1.1.2. Leader

1.1.3. Slogan

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Bồi dưỡng niềm đam mê với công nghệ

1.2.2. Giao lưu, học hỏi nhiều kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm từ các đội thi

1.2.3. Góp phần cho cuộc thi truyền cảm hứng đến các bạn học sinh

1.3. Điểm khác biệt

1.3.1. Thành viên

1.3.1.1. Có sự say mê tìm tòi, nghiên cứu

1.3.1.2. Có sự tập trung cao cho cuộc thi

2. Quá trình làm việc

2.1. Thuận lợi

2.1.1. Được hướng dẫn

2.1.2. Nơi làm việc

2.2. Khó khăn

2.2.1. Thời gian

2.2.1.1. Online

2.2.1.2. Offline

2.2.2. Phân công công việc

2.2.3. Ý thức trách nhiệm

2.2.4. Chưa thống nhất ý kiến, chưa biết lắng nghe và chọn lọc

3. Tình hình hiện tại

3.1. Những vấn đề đã được giải quyết

3.1.1. Thống nhất về mục tiêu

3.1.2. Phân công công việc rõ ràng, phù hợp

3.1.3. Đặt ra những quy tắc trong quá trình làm việc

3.1.4. Dành cho nhau những lời khen để động viên, khích lệ tinh thần và nâng cao tính đoàn kết trong nhóm

3.2. Vấn đề còn tồn tại

3.2.1. Quá trình hoàn thành sản phẩm

3.2.1.1. Thời gian nghiên cứu

3.2.1.2. Kinh phí

3.3. Tinh thần của nhóm

4. Q&A