NLP

Förklaring över 3 verktyg inom NLP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NLP by Mind Map: NLP

1. KRAFTHJULET

1.1. Utvärdera

1.2. Förstå vad som hände

1.3. Tänka nytt

2. NÖHRA

2.1. Sätta mål

2.2. Se målet

2.3. förstå vägen till målet

3. MULTIPLA PERSPEKTIV

3.1. Tänka nytt

3.2. Se andra och förstå

3.3. Större förståelse för egna handlingar.