Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Saxon by Mind Map: Saxon

1. Hjemmet startar i Sverige 1921, som Hemmets Journal

2. 1904 Egmont H Petersen startar tidskriftsproduktion och tidningen Hjemmet

3. 1878 startade Egmont H Petersen sitt eget lilla boktryckeri hemma i mammas kök

4. Saxons veckotidning slås ihop med Hemmets Journal som äga av danska förlaget Egmont

5. Saxons veckotidning 1964 -1987

6. Startar förlaget Saxon &Lindström 1928

7. Han startar tidskriften "Såningsmannen" 1905

8. Johan Lindström Saxon är journalist och socialist. Han jobbar på Arbetet 1890 i Malmö