Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Intervisi by Mind Map: Intervisi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intervisi

fase 1: Welkom

iedereen aanwezig?

Welkom Trees

wie bewaakt tijd?

nog opmerkingen nav contract?

2e pag. niet ingevuld

criteria kiezen inbreng

nog opmerkingen nav vorige keer?

hetzelfde boek

doornemen/bespreken boek

wie heeft een inbreng?

inventariseren

meerdere? allemaal mindmap

uitwerken in mindmap

(papier plus stiften)

kleuren - emoties/creativiteit

iedereen op Dropbox?

Trees uitnodigen

fase 2: probleem uitkiezen/volgorde bepalen

storingen hebben voorrang

urgentie

voor iedereen interessant?

andere?

fase 5: bespreken groepsthema

ieders persoonlijke betrokkenheid

groepsthema

inzichten ontstaan?

relatie met later

fase 6: evaluatie/vervolgafspraken

bijeenkomst ervaren?

persoonlijke leeropbrenst?

hoe beviel werkvorm?

volgende keer?

8 maart

wie voorzitter?

wie inbrenger?

wie tijdbewaker?

een bepaalde methode?

fase 4: bewustwording

stap 3: onderzoek samenhang

stap 4: selectie en beoordeling

bevorderen oplossing?

belemmeren oplossing?

oplossingsrichting?

stap 5: nieuwe mindmap

doordenken realisatie gekozen oplossingsrichting

actieplan

fase 3: analyseren

stap 1: vertel probleem

sleutelwoord noteren

welke aspecten?

anderen stellen vragen

toevoegen aan mindmap

stap 2: groepeer aspecten

clusters maken

clusters benoemen