Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Intervisi by Mind Map: Intervisi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intervisi

fase 1: Welkom

iedereen aanwezig?

Welkom Trees

wie bewaakt tijd?

nog opmerkingen nav contract?

2e pag. niet ingevuld

criteria kiezen inbreng

nog opmerkingen nav vorige keer?

hetzelfde boek

doornemen/bespreken boek

wie heeft een inbreng?

inventariseren

meerdere? allemaal mindmap

uitwerken in mindmap

(papier plus stiften)

kleuren - emoties/creativiteit

iedereen op Dropbox?

Trees uitnodigen

fase 2: probleem uitkiezen/volgorde bepalen

storingen hebben voorrang

urgentie

voor iedereen interessant?

andere?

fase 5: bespreken groepsthema

ieders persoonlijke betrokkenheid

groepsthema

inzichten ontstaan?

relatie met later

fase 6: evaluatie/vervolgafspraken

bijeenkomst ervaren?

persoonlijke leeropbrenst?

hoe beviel werkvorm?

volgende keer?

8 maart

wie voorzitter?

wie inbrenger?

wie tijdbewaker?

een bepaalde methode?

fase 4: bewustwording

stap 3: onderzoek samenhang

stap 4: selectie en beoordeling

bevorderen oplossing?

belemmeren oplossing?

oplossingsrichting?

stap 5: nieuwe mindmap

doordenken realisatie gekozen oplossingsrichting

actieplan

fase 3: analyseren

stap 1: vertel probleem

sleutelwoord noteren

welke aspecten?

anderen stellen vragen

toevoegen aan mindmap

stap 2: groepeer aspecten

clusters maken

clusters benoemen