Istilah Kehakiman

Istilah Kehakiman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Istilah Kehakiman by Mind Map: Istilah Kehakiman

1. Afidavit

1.1. Satu kenyataan bertulis atas nama seorang yang bersumpah dan menandatangani kenyataan tersebut,,orang itu mesti berupaya membuktikan kenyataan-kenyataannya di mahkamah.

2. Bigami

2.1. Orang ybukan Islam yang berkahwin semasa perkahwinan pertama masih sah

3. Condictio

3.1. Kes yang melibatkan tindakan peribadi seseorang ke atas orang lain (kes Sivil)

4. Contempt of court

4.1. Menghina mahkamah atau tidak mengikut peraturan mahkamah

5. Functus officio

5.1. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman, hukuman tidak boleh itukar dan kes tidak boleh dibuka semula.

6. Alibi

6.1. Orang yang dituduh berada di tempat lain semasa kejadian berlaku.

7. Ceritori

7.1. Memohon di Mahkamah Tinggi untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah.

8. Culpa lata

8.1. Kesalahan yang berlaku keranan kecuaian yang ketara sehingga diaanggao sengaja.

9. Defamation

9.1. Kesalahan yang melibatkan terbitan dan cetakan sesuatu maklumat palsu terhadap seseorang.

10. Ex parte

10.1. Satu permohonan oleh plaintif (orang yang menuntut) kepada mahkamah bagi mendengan kes tetapi tanpa kehadiran defendan

11. Harbeas corpus

11.1. Arahan mahkamah supaya seseorang dahun tahanan dilepaskan supaya orang itu datang sendiri untuk mendengar dan membela dirina dalam sesuatu kes di mahkamah.

12. Injuksi

12.1. Perintah mahkahmah terhadap seseorang supaya melakukan atau berhenti melakukan sesuatu sama ada unutk jangka masa sementara atau tetap.

13. Mandamus

13.1. Perintah Mahkamah Tinggi menyuruh seseorang atau agensi menjalankan tugas untuk orang awam

14. Mandatory

14.1. Satu hukuman yang sepatutnya dilaksanakan dan tidak boleh diringankan.

15. Mitigasi

15.1. Permohonan untuk mengurangkan hukuman yang telah dijatuhkan

16. Kesalahan pejuri

16.1. Membuat sumpah yang palsu

17. Prima facie

17.1. Kes yang dapat diteruskan dalam mahkamah kerana mempunyai bukti-bukti yang kuat.

18. Power of attorney

18.1. Saluran rasmi yang membolehkan seseorang mendapat hak unutk mewakili dan bertindak untuk seseorang

19. Sapina

19.1. Arahan kepada seseorang untuk hadir di mahkamah pada satu masa kerana perkara yang ada kaitan dengan perbicaraan.

20. Sine die

20.1. Menghentikan dan menagguhkan kes tanpa menetapkan tarikh untuk menyambung semula sesuatu kes sebab tiada fakta yang boleti menyabitkannya.

21. Status quo

21.1. Kembali kepada keaadaan atau kedudukan asal.

22. Stay of execution

22.1. Ditangguhkan atau digantung sesuatu hukuman mahkamah.

23. Ultra vires

23.1. Satu tindakan yang melampaui batas atau di luar kuasa undang-undang.

24. Writ

24.1. Satu dokumen yang dikeluarkan atas nama Yang di-Pertuan Agong.

25. Saman

25.1. Dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah yang memerintahkan pihak pembela hadir di mahkamah.