KẾ HOẠCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH by Mind Map: KẾ HOẠCH

1. NĂM NHẤT

1.1. Hoạt Động

1.1.1. Tham gia các chương trình dành cho tân sinh viên

1.1.2. Mở rộng quan hệ

1.1.3. Tăng khả năng mềm

1.1.4. tham gia các câu lạc bộ Đội Nhóm

1.2. Học Tập

1.2.1. Cố gắng đạt thành tích tốt nhất

1.2.2. Tài liệu tìm kím từ các anh chị trên hoặc thư viện trường Kiến Trúc, tham khảo trên các trang mạng liên quan,

1.2.3. Lựa chọn đăng ký học phần hợp lý nhất

1.3. Độc Lập

1.3.1. Tìm trọ, ký túc xá gần trường

1.3.2. Tìm việc làm thêm

1.3.3. Sắp xếp thời gian hợp lý giữa học và thời gian làm việc

1.3.4. Luyên tính tự lập

2. NĂM HAI

2.1. Hoạt Động

2.1.1. Tiếp tục tham gia các chương trình của Đoàn -Hội

2.1.2. Mở rộng mối quan hệ

2.1.3. Khả năng mềm, khả năng giao tiếp

2.2. Học Tập

2.2.1. Trao dồi ngoại ngữ

2.2.2. Tìm hiểu về tin học

2.2.3. Cố gắng đạt loại B học kỳ, cải thiện điểm còn thấp, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp

2.2.4. Tiếp tục tìm kím tài liệu như năm nhất

2.3. Độc Lập

2.3.1. Tự học hoặc học nhóm tăng hiệu quả

2.3.2. Tự tìm hiểu các vấn đề năm sau cần thiết cho việc học tập

2.3.3. Chọn chỗ ở phù hợp hơn do năm sau học cơ sở 1

2.3.4. Tiếp tục làm công việc thêm đẻ tăng kinh nghiệm

3. NĂM BA

3.1. Hoạt Động

3.1.1. Hạn chế một phần các hoạt động vui chơi

3.1.2. Nên tham gia các chương trình học thuận

3.1.3. Tham gia các cuộc ký kết hợp tác giữa trường và các công ty xây dựng

3.1.4. Tiếp tục mở rộng quan hệ, khả năng giao tiếp, khả năng mềm

3.2. Học Tập

3.2.1. Học tiếng anh chuyên ngành

3.2.2. Kiến thức về outcard, làm đồ án

3.2.3. tập trung hơn cho việc học và cố gắng đạt loại B học kỳ

3.2.4. Học cải thiên điểm và lựa chọn đăng ký học phần phù hợp

3.3. Độc Lập

3.3.1. việc làm thêm

3.3.2. Tự học, học nhóm

3.3.3. Chủ động trong việc giữ gìn sức khỏe

4. NĂM BỐN

4.1. Hoạt Động

4.1.1. Hạn chế các hoạt động không cần thiết

4.1.2. Nên tham gia các động liên quan chuyên ngành

4.2. Học Tập

4.2.1. Tiếp tục trao dồi ngoại ngữ

4.2.2. lựa chọn học phần phù hợp

4.2.3. Tiếp tục đạt loại B học kỳ cải thiện điểm số

4.2.4. giáo trình tài liệu như các năm trước

4.3. Độc Lập

4.3.1. Tự phân chia đúng thời gian

4.3.2. Dựa vào kinh nghiệm các năm trước hoàn thiện bản thân hơn

5. NĂM NĂM

5.1. Hoạt Động

5.1.1. Nên tạm ngưng các hoạt động ngoài

5.2. Học Tập

5.2.1. Tập chung hoàn toàn cho việc học

5.2.2. Hoàn thành các việc cải thiện điểm

5.2.3. Làm đồ án tốt nghiệm một cách tốt nhất

5.2.4. Kham khảo các bài đồ án tốt nghiệp của anh chị đã ra trường, các nguồn tài liệu tìm kím như các năm trước.

5.3. Độc Lập

5.3.1. Nên tạm ngưng các công việc làm thêm nếu không cân bằng được việc học

5.3.2. Tiếp tục học nhóm để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, tự tìm hiểu về đồ án tốt nghiệp