Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Språk i endring by Mind Map: Språk i endring
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Språk i endring

Norske dialekter

Østnorsk

Østlandet

Trøndelag

En dialekt er måten folk snakker på innenfor et geografisk område

Vestnorsk

Vestlandet

Sørlandet

Nord- Norge

Skriftspråk

Bokmål

New node

Nynorsk

Samisk

http://www.dialektxperten.no/

Dialekter

Målmerker og dialektgrenser

1.person av det personlige pronomenet jeg/eg, je, jæi eller jæ - Østlandet, eg, æ, e, ej, i eller æg - andre varianter

Nektingsadverbet (ikke/ikkje), Ikke - Østlandet og Finnmark + mange by- dialekter både i vestnorsk og østnorsk, Ikkje - Vestnorske dialekter + i Valdres, Hallingdal, Telemark og Gudbrandsdalen, Itte - Mjøsa, Itj - Trøndelag og Nordmøre

Trykk, Østnorsk - vanlig med trykk på første stavelse, Vestnorsk - vanlig med trykk på andre stavelse

Tjukk l, Østlandet, Trøndelag og Salten - sola, blå, fæl, folk, klokke, Aldri i begynnelsen av et ord

Rulle- r og skarre- r, Rulle- r - vanlig på Sørlandet og sørlig del av Vestlandet, Rulle - r er mest vanlig i Norge, Rulle- r lages på tungespissen, Skarre- r lages bakerst på tunga

Palatalisering, nn og ll får j- klang, en mannj, et trollj, ei tannj, dd og nt får j- klang, reddj, sanjt

Apokope, Å kutte siste vokalen i ord, å kast, ei hytt, å syng

Infinitiv, a- mål, å kasta, å vera, Sørvestlandet fra Sogn til Agder, e- mål, å kaste, å vere, Nordvestlandet og Sørlandet, kløyvd infinitiv, å kaste, å værra, Østlandet, kløyvd infinitiv med apokope, å kast, å værra, Trøndelag, infinitiv uten endevokal, å kast, å vær, Nordland

Sosiolekter

Sosiolekt er en variant av den lokale dialekten

Farges av brukerens status, alder, kjønn, utdanning og yrke

Noen sosiolekter kan oppfattes som "finere" og mer "riktige" enn andre

Sosiolektet signaliserer hvor vi hører hjemme - geografisk og sosialt

Talemålet sier noe om vår egne identitet

Språket endrer seg

Flerkulturelt samfunn

I dag snakkes det over hundre forskjellige minoritetsspråk

Flere tospråklige nordmenn

Variasjon i nuttale og setningsmelodi

Nye ord og uttrykk

Hvem bestemmer språkendringer?

Språket tar egne veier

Slang

Språkvaner

Språk og identitet

Samisk språk og kultur

Å oversette språk

Språk er kultur

Hovedsakelig to måter å oversette språk, Ord for ord, Oversette meningen

Språk inneholder tids- og stedstypiske særtrekk

Kan man oversette faste uttrykk som "kjerringa mot strømmen"?

Bør navn oversettes?

Er det mulig å oversette slang?

Oversette eller gjendikte?

Viktig å vite hva som skal bevares

Fagstoff oversettes

Stemningsfylte dikt gjendiktes

Hvor stammer språket vårt fra?

Den Indoeuropeiske språkfamilien

Germansk, Nordisk

Språkgruppene ble spredt

Jo større avstand, desto større forskjell

Språkutviklingen i Norge

Før ca. 750, Urnordisk tid, Felles språk i Norden, Skriftspråk: runer, Lange ord

ca. 750-1350, Norrønt, stor utbredelse, kristendommen bragte med seg det latinske alfabetet, runene ble erstattet, vikingene eksporterte ord fra Norge, øst-nordisk og vest-nordisk

ca. 1350-1550, Mellomnorsk tid, nedgangstider, norsk skriftspråk trues, felles nordisk union

ca. 1550-1814, Dansketiden, union med Danmark, nordmenn skriver dansk, men snakker dialekt, overklassen snakker dansk dagligtale

1814, Unionen med Danmark opphører, Norge får egen Grunnlov, krav om eget norsk skriftspråk

Fornosking eller nytt språk?, To språksyn vinner fram, Fornorskningslinjen, Knud Knudsen, nytt norsk skriftspråk, Ivar Aasen, De to målformene ble sidestilt av regjeringen i 1894, To offisielle skriftspråk, Riksmål, Bokmål, Landsmål, nynorsk