Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Språk i endring by Mind Map: Språk i endring
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Språk i endring

Norske dialekter

Østnorsk

En dialekt er måten folk snakker på innenfor et geografisk område

Vestnorsk

Skriftspråk

Bokmål

Nynorsk

Samisk

http://www.dialektxperten.no/

Dialekter

Målmerker og dialektgrenser

Sosiolekter

Sosiolekt er en variant av den lokale dialekten

Farges av brukerens status, alder, kjønn, utdanning og yrke

Noen sosiolekter kan oppfattes som "finere" og mer "riktige" enn andre

Sosiolektet signaliserer hvor vi hører hjemme - geografisk og sosialt

Talemålet sier noe om vår egne identitet

Språket endrer seg

Flerkulturelt samfunn

Hvem bestemmer språkendringer?

Språket tar egne veier

Slang

Språkvaner

Språk og identitet

Samisk språk og kultur

Å oversette språk

Språk er kultur

Oversette eller gjendikte?

Hvor stammer språket vårt fra?

Den Indoeuropeiske språkfamilien

Språkgruppene ble spredt

Språkutviklingen i Norge