ปํญหาขี้นกบริเวณโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปํญหาขี้นกบริเวณโรงเรียน by Mind Map: ปํญหาขี้นกบริเวณโรงเรียน

1. ด้านสุขภาพ

1.1. เกิดมลพิษ

1.2. ทำให้เกกืดเชื้อโรค

1.3. ทำให้เกิดฝุ่นละออง

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.1. บริเวณมีขี้นกไม่สะอาดตา

2.2. เกิดน้ำเน่าในบริเวณที่มีขี้นกหรือน้ำขังในบริเวณขี้นก

3. ด้านสังคม

3.1. เกิดภาพเสียเเก่โรงเรียน

3.2. มองไม่สะอาดตาจากคนนอก