Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HINDUISME by Mind Map: HINDUISME

1. BRAHMAN

1.1. Betyder

1.1.1. Del af alt

1.1.2. Betinget af alt

1.1.3. Begyndelse uden ende

1.1.4. Verdensaltet

2. ATMAN

2.1. betyder

2.1.1. Livets essens

2.1.2. Skikkelsen som genfødes

2.1.3. Sjæl/selv

2.2. Bundet af

2.3. Kan frigøres af

2.3.1. Erkendelse af ens personlige

2.3.1.1. bliver en del af

3. KARMA

3.1. Kan være

3.1.1. God

3.1.2. Dårlig

3.2. indflydes af

3.2.1. Moralske gode handlinger efter Dharma

3.2.1.1. Kan nærme en frigørelse fra

3.2.2. Dårligt ansete handlinger som går imod dharma

3.3. Indflydelse på

4. SAMSARA

4.1. I kredsløbet indgår

4.1.1. Genfødsel/reinkarnation

4.1.2. Død

4.2. Fortæller at

4.2.1. Alt levende er i et større kredsløb

4.2.2. At man kan frigøres af denne

4.3. Udtrykkes som

4.3.1. Ulykke

4.3.2. Længsel

4.3.3. Smerte

5. REINKARNATION

6. MOKSHA

6.1. Betyder

6.1.1. Sanskrit - frigørelse fra

6.1.2. Freslebregreb

6.1.3. Ultimative mål evige lykkestilstand

6.1.3.1. uden

7. YOGA

7.1. kan være

7.1.1. Øvelser

7.1.1.1. Mentale

7.1.1.2. Fysiske

7.1.2. Meditation

7.2. Igennem her kan du være i

8. ASKESE

8.1. Betyder et liv uden

8.1.1. Materielle goder

8.1.2. Kropslige nydelser

9. FORGÆNGELIGHED

9.1. Er i

10. SJÆLEVANDRINGSLÆRE

10.1. En sjæl vandre og befinder sig i