Xã hội Liên Bang Nga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xã hội Liên Bang Nga by Mind Map: Xã hội Liên Bang Nga

1. 1. Có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa.

1.1. công trình kiến trúc

1.2. tác phẩm văn học, nghệ thuật

1.3. công trình khoa học

1.4. nhiều nhà bác học nổi tiếng

2. 3. Là nước đầu tiên đưa con người vào vũ trụ

2.1. Alexei Leonov là người đầu tiên bước ra ngoài không gian

2.2. Yuri Gagarin là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ

2.3. Vostok 1 là chiếc phi thuyền đầu tiên trong lịch sử bay vào vũ trụ có phi hành gia

3. 2.Là nơi sinh ra nhiều thiên tài nổi tiếng

3.1. M.V.Lô-mô-nô-xốp

3.2. Đ.I.Men-đê-lê-ép

3.3. A.X. Pu-skin

3.4. M.A.Sô-lô-khốp

3.5. P. Trai-cốp-ski

3.6. X. Kô-rô-lốp

4. 4. Là quốc gia đứng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản

5. 5. Có trình độ học vấn cao.Tỉ lệ người biết chữ 99%

5.1. Tiếp thu thành tựu khoa hoc, kĩ thuật

5.2. Thu hút đầu tư nước ngoài

6. 6. Là nước có nhiều trường đại học danh tiếng

6.1. Trường đại học quốc gia Moscow mang tên Lomonosov

6.2. Trường đại học quốc gia Saint – Petersburg

6.3. Trường đại học kỹ thuật quốc gia Moscow mang tên Bauman

6.4. Trường đại học quốc gia Novosibirsk