Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSO by Mind Map: OSO

1. hvad skal jeg gøre for at kunne komme ind på sygeplejerskeskolen

1.1. •Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

1.2. •En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

1.3. •En erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) eller ambulancebehandler/redder (speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D

1.4. •Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring. De specifikke adgangskrav skal være bestået. Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2.

2. hvor er jeg om 5 år

2.1. flyttet hjemmefra

2.2. job

2.3. færdig uddannet

2.4. gift

3. hvad er det sværeste ved at være sygeplejerske

3.1. at der vil være mangel på kollegaer som vil gøre jobbet hårdt og stressende

3.2. at patienterne vil blive utålmodige og sure grundet af det, at der er mangel på sygeplejersker

4. hvad bliver det bedste ved jobbet

4.1. båndet mellem mine patienter,

4.2. muligheden for at redde et andet menneskes liv

4.3. fælleskabet mellem kollegaerne

4.4. den hjælp jeg giver, fortager mig og den forskel jeg er med til at gøre.

5. hvad er en sygeplejerske f.eks

5.1. en sygeplejerske er en som er med patienterne indtil den praktiserende læge kigger på patienten.

5.2. en sygeplejerske laver mere og har mere kontakt til patienterne end en læge har

6. hvad vil det sige at være sygeplejerske

6.1. hjælpe syge patienter

6.2. sørge for patienterne har det godt (kommer delvis an på hvilken afdelingman er på)

6.3. lægger dråb hos de nødvendige patienter

6.4. tage puls, måle vejrtrækning mm.

7. hvad skal jeg gøre for at komme ind på hf

7.1. være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse

7.2. følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag

7.3. få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne

7.4. have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi

7.5. have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.

8. hvorfor tage gymnasium og ikke SOSU

8.1. SOSU er til dem som ikke vil læse i bøger, og gerne vil det mest praktiks

8.2. jeg vil tage et gymnasium for at være sikker på jeg har et tilbagefald. hvis jobbet som sygeplejerske ikke var noget for mig, kan jeg andre ting da jeg har en hf