EFECTES DE LA CALOR SOBRE LES SUBSTÀNCIES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EFECTES DE LA CALOR SOBRE LES SUBSTÀNCIES by Mind Map: EFECTES DE LA CALOR SOBRE LES SUBSTÀNCIES

1. UNA SUBSTÀNCIA

1.1. s'escalfa

1.1.1. canvia l'estat

1.1.1.1. augmenta el seu....

1.2. quan es refreda

1.2.1. disminueix el seu......

2. DILATACIÓ D'UN ESTAT SÒLID

2.1. Més calor més volum

3. FUSIÓ

3.1. És el sòlid que passa al líquid. La massa es igual

4. CANVIS REGRESSIUS

4.1. Cotracció del estat gasós

4.1.1. El volum.....

4.1.1.1. però la massa no

4.2. Condensació o liquidació

4.2.1. Una substància passa de estat gasós a estat......

4.3. Solidificació

4.3.1. Una substància passa de estat líquid a......

4.4. Contracció de l'estat sòlid

4.4.1. Quan un sòlid perd calor el seu volum disminueix

4.5. Contracció de l'estat líquid

4.5.1. Quan un líquid cedeix calor reduiex el seu volum pero incrementa la viscositat

5. DILATACIÓ DE L'ESTAT LÍQUID

5.1. Quan més calor més.... i menys viscositat

6. VAPORITZACIÓ

6.1. Quan passa de líquid a sòlid, la massa igual

7. EXPANSIÓ DEL ESTAT GASOS

7.1. Quan més calor en un gas augmenta el ......, la massa es la....

8. TEMPERATURA I MOVIMENT DE LES PARTÍCULES

8.1. La velocitat pot canviar en canvi l'atracció entre elles no no varia

8.2. Quan més escalfor més ràpid es mouen les partícules per això costa més la força d'atracció

9. SÒLIDS I LÍQUIDS

9.1. La dilatació....

9.2. La contracció és....