KULTURA ORGANIZACJI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KULTURA ORGANIZACJI by Mind Map: KULTURA ORGANIZACJI

1. cenny zasób

2. źródło przewagi konkurencyjnej

2.1. grzeczność

2.2. uprzejmość

2.3. spontaniczna chęć pomocy klientowi

2.4. innowacyjność

3. przestrzeganie "reguł sztuki"

4. wartości cenione w organizacji

4.1. dobra reputacja

4.2. zadowolenie klientów

5. określony klimat

6. normy

7. wzorce

8. "osobowość organizacji"

8.1. akulturacja

8.1.1. system nagród

8.1.1.1. uznanie

8.1.1.2. prestiż

8.1.1.3. popularność

8.1.1.4. honorowe wyróżnienia

8.1.1.5. wzrost płacy

8.1.1.6. premia

8.1.2. system kar

8.1.2.1. brak nagród

8.1.2.2. zła opinia

8.1.2.3. plotki

8.1.2.4. niski prestiż

8.1.2.5. brak poparcia przez grupę

8.1.2.6. izolacja

8.1.2.7. ostracyzm

8.1.3. sygnały z otoczenia

8.1.3.1. doświadczenie z bezpośredniego środowiska pracy

8.1.3.2. kultura szerszych społeczności

8.1.3.2.1. narodowa

8.1.3.2.2. środowiskowa

8.1.3.2.3. zawodowa

8.1.3.3. działania i polityka kierownictwa organizacji

8.1.3.3.1. spotkania intergracyjne

8.1.3.3.2. pikniki firmowe

8.1.3.3.3. zawody sportowe

8.1.3.3.4. "kółka jakości"

8.1.3.4. uczestnictwo w komunikacji społecznej

8.1.3.4.1. nowe trendy

8.1.3.4.2. nowe mody

8.1.3.4.3. nowe wzorce

8.1.4. interakcja

9. symbole

9.1. materialne

9.1.1. logo firmy

9.1.2. barwy firmowe

9.1.3. wzornictwo

9.1.4. liternictwo

9.1.5. wystrój wnętrz

9.1.6. stroje organizacyjne

9.2. niematerialne- "folklor organizacyjny"

9.2.1. legendy

9.2.2. mity

9.2.3. historie

9.2.4. pamięć ważnych wydarzeń

9.2.5. hymny

9.2.6. pieśni

9.2.7. doroczne rytuały

9.2.8. symboliczne postaci "ojców założycieli"

9.3. poczucie wspólnoty

10. presja środowiska

10.1. rozprzestrzenianie kultury

10.2. umacnianie kultury

10.3. potężny nacisk na jednostkę

11. umożliwia komunikację

11.1. szybką

11.2. sprawną

11.3. jednoznaczną

12. standaryzuje zachowania, zastępuję kontrolę

13. umożliwia interpretację rzeczywistości i jej ocenę

14. określa wspólne cele, dążenia, aspirację, nadzieję i lęki

15. tożsamość organizacji

16. swoisty kod językowy

17. rezygnacja z formalizacji do pewnego stopnia

18. wysoki poziom inercji

19. czynniki kształtujące kulturę

19.1. historia organizacji

19.2. płeć społeczna

19.3. kultura profesjonalna

19.4. kultura lokalna

19.5. kultura narodowa

19.6. subkultury

20. czynniki wpływające na zmiany elementów kultury

20.1. uwarunkowanie konkurencyjne

20.2. zmiany technologiczne

20.3. wymuszenia prawne

20.4. partnerzy i wymuszenia środowiskowe

20.5. umiędzynarodowienie

20.6. zmiany kultury społecznej

20.7. świadome i nieświadome odziaływani kierownictwa

21. duża autonomia kultury

22. antropologiczny model kultury organizacji w formie piramidy wg. Edgara Scheina (1985)

22.1. podstawa- założenia kulturowe

22.2. środek- normy i wartości

22.3. czubek-artefakty

22.3.1. rodzaje

22.3.1.1. fizyczne

22.3.1.2. behawioralne

22.3.1.3. językowe

22.3.2. podział

22.3.2.1. funkcjonalne

22.3.2.2. symboliczne