Thương mại điện tử trên nền tảng mobile

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương mại điện tử trên nền tảng mobile by Mind Map: Thương mại điện tử trên nền tảng mobile

1. Thực trạng

1.1. Tinh hình sử dụng smartphone ở nước ta hiện nay

1.2. Tình hình mua bán, sử dụng dịch vụ thương mại điện tử

1.3. So sánh các báo cáo người dùng dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng web và mobile

1.4. Tình hình sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng mobile 3 tháng cuối năm 2019

2. Đặc trưng

2.1. Tính tiện lợi

2.2. Sự định vị

2.3. Vẫn được tích hợp đầy đủ chức năng giống trên nền tảng website

2.4. Tính rộng khắp

2.5. Khả năng tiếp cận

2.6. Tính cá nhân hóa

2.7. Tính tương giao

2.8. Tính phát tán

3. Dự định phát triển

3.1. Tối ưu hóa các chức năng chính: chức năng tìm kiếm, chức năng thanh toán, chức năng thêm vào giỏ hàng, chức năng kiểm tra mã khuyến mại: Đặt ở những vị trí cố định, dễ nhìn, không mất nhiều thao tác để đến chức năng...

3.1.1. Đặt ở những vị trí cố định, dễ nhìn

3.1.2. Không mất nhiều thao tác để đến chức năng

3.2. Nâng cao chức năng bảo mật: Mỗi số điện thoại chỉ được tạo 1 tài khoản, cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập tài khoản, yêu cầu xác nhận tài khoản qua số điện thoại nếu tài khoản không được đăng nhập trong vòng 7 ngày gần nhất...

3.2.1. Mỗi số điện thoại chỉ được tạo 1 tài khoản

3.2.2. Cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập tài khoản

3.2.3. Yêu cầu xác nhận tài khoản qua số điện thoại nếu tài khoản không được đăng nhập trong vòng 7 ngày gần nhất...

3.3. Tích hợp khả năng thanh toán trực tiếp qua thẻ ATM hoặc visa, không cần qua bước trung gian như ví Airpay, Momo

3.4. Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI: Gợi ý mặt hàng cùng thương hiệu, gợi ý mặt hàng cùng loại, gợi ý những mặt hàng thường được sử dụng kèm mặt hàng khách tìm kiếm, gợi ý mặt hàng cùng khoảng giá...

3.4.1. Gợi ý mặt hàng cùng thương hiệu

3.4.2. Gợi ý mặt hàng cùng loại

3.4.3. Gợi ý mặt hàng cùng khoảng giá

3.4.4. Gợi ý những mặt hàng thường được sử dụng kèm mặt hàng khách tìm kiếm