ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMINE by Mind Map: ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMINE

1. Üliõpilane kasutab IKT-põhiseid õppemänge ja veebipõhiseid õppekeskkondi koos lastega

1.1. - QR koodid - õppematerjali kvaliteedi hindamine ja analüüs - Lego koodide lugemine - Põranda roboti kasutamine - õpiprojekti kavandamine, elluviimine ja analüüs

2. Loob lihtsamaid IKT-põhiseid mänge

2.1. -kvalitiivse õppematerjali loomine -õppevahendi/projekti kavandamine ja elluviimine - vastava kirjanduse läbi töötamine

3. Analüüsib IKT põhiste õppemängude ja veebipõhiste õpikeskkondade võimalusi lasteaias

3.1. - Õppematerjali kvaliteedi hindamine ja analüüs - õpiprojekti kavandamine, elluviimine ja analüüs - teaduslike allikate lugemine, analüüs

4. Leiab ja vajadusel liitub võrgustikega, mis pakuvad võimalusi õppekeskkonna mitmekesistamiseks lähtuvalt IKT-st

4.1. -Veebiseminar - õpikeskkondade kaardistus ja analüüs koostööks huvigruppidega - erinevad platvormid -oskus meeskonnas koostööd teha