โครงงานคุณธรรม อัตลักษณ์เป้าหมาย โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานคุณธรรม อัตลักษณ์เป้าหมาย โรงเรียนถนนหักพิทยาคม by Mind Map: โครงงานคุณธรรม อัตลักษณ์เป้าหมาย โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

1. ความรับผิดชอบ

1.1. ม.1/1 โรงเรียนปลอดขยะ

1.1.1. ม.1/1 เก็บฉันหน่อย

1.1.1.1. ม.1/1 อยากทำนะบริเวณแต่เก๊กอยู่

1.2. ม.1/2 ทิ้งผิดที่ชีวิตเปลี่ยน

1.2.1. ม. 1/2 สร้างสรรค์ความสะอาดในโรงเรียน

1.3. ม.1/3 ทิ้งขยะเท่ากับทิ้งเงิน

1.4. ม.2/2 ขยะไม่มีขา

1.5. ม. 2/3 ขยะให้ไปร่วมใจกันเก็บ

1.6. ม.3/1 ขยะไม่มีขา

1.6.1. ม.3/1 ถ.พ ร่วมจิตพิชิตขยะ

1.7. ม.3/3 โครงงานชวนเพื่อนห่างไกล 0 ร มส.

1.8. ม. 4/2 ถังขยะก็มี ทิ้งไม่ถูกที่ทำไม

1.8.1. ม.4/2 โรงเรียนนะไม่ใช่โรงไฟฟ้า

1.8.1.1. ม.4/2 เกมก๊ดีแค่...แบ่งเวลา

1.9. ม.5/1 ป่าไม่ใช่บ้านหลังที่ 2

1.9.1. ม. 5/1 ขวดน้ำแลกเงิน

1.10. ม.5/2 ขยะก็มีหัวใจ

1.11. ม. 6/1 เก็บฉันหน่อย

2. ความมีวินัย

2.1. ม.1/1 สูบทำไมตายเปล่า

2.2. ม.1/2 ขับขี่ปลอดภัย โดยใส่หมวกกันน็อค

2.2.1. เลิกบุหรี่เพื่อชีวิต

2.3. ม.1/3 งานมาคะแนนมี

2.3.1. ม.1/3 เราเลิกกันเถอะ Free Five

2.3.1.1. ม.1/3 อุ๊ยอะไรอยู่ในต้นไม้

2.4. ม.2/1 บุหรี่เลิกกันเถอะ

2.4.1. ม.2/1 หน้าสดงดแต่ง

2.4.1.1. ม.2/1 โทรศัพท์เราเลิกกันเถอะ

2.5. ม.2/2 ทรงเกรียนนักเรียนไทย

2.5.1. ม. 2/2 รักโรงเรียนอย่าทำลาย

2.6. ม. 2/3 จะมีกฎไว้ทำไม

2.6.1. ม.2/3 ชีวิตติดโดด

2.7. ม.3/1 อย่าสวยกว่าครู

2.8. ม. 3/3 การเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน

2.8.1. ม.3/3 นอนบ้าง เดี๋ยวข้างบ้านสงสัย

2.8.1.1. ม. 3/3 นอนดึกทำไมมาสายเปล่า

2.9. ม. 4/1 ส่งงานช้า ไม่วายได้ 0,ร

2.9.1. ม.4/1 เข้าให้ตรง คะแนนจะคงที่

2.9.1.1. ม.4/1 ทำดีต่อตนเอง

2.10. ม.5/1 ป่าไม่ใช่บ้านหลังที่ 2

2.10.1. ม.5/1 มาช้าแต่มานะ

2.11. ม. 5/2 ยิ่งดูด ยิ่งสั้น

2.11.1. ม. 5/2 สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยนะจ๊ะ

2.12. ม. 6/1 ดังแต่ท่อ ล้อไม่ไป

2.13. ม. 6/2 เล่นทำไม เล่นไปก็เปลืองตังค์

2.13.1. ม. 6/2 หน่วยงานรักษาความสะอาดแห่ง ถ.พ.

3. จิตอาสา

3.1. ม. 5/1 สืบสานนวดไทย

3.2. ม. 5/1 รั้วสวย ด้วยมือเรา

4. อื่นๆ

4.1. ม.3/1 สื่อสารดี มีแต่คนรัก