Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модернізм by Mind Map: Модернізм

1. Неоромантизм

1.1. Прагнення

1.2. Ідеал

1.3. Уславлення

1.4. Свобода

1.5. Індивідуальність

1.6. Піднесення

1.7. Порив у майбутнє

1.8. Мрія

1.9. Повернення письменників до таких романтичних образів, як сильна самотня люина, а також до описів екзотичних країн, пригод, таємниць

1.10. Представники

1.10.1. Леся Українка

1.10.2. Ольга Кобилянська

1.10.3. Олександр Олесь

1.10.4. Микола Вороний

2. Експресіонізм

2.1. Напруга

2.2. Пафос

2.3. Психологізм

2.4. Заперечення

2.4.1. Антипозитивізм

2.4.2. Ірраціоналізм

2.5. Представники

2.5.1. Микола Куліш

2.5.2. Микола Бажан

2.5.3. Микола Хвильовий

3. Імпресіонізм

3.1. Враження

3.1.1. Кольори

3.1.2. Звуки

3.2. Спостереження

3.3. Відчуття

3.4. Переживання

3.5. Настрій

3.6. Мінливість

3.7. Вплив

3.8. Педставники

3.8.1. М.Коцюбинський

3.8.2. В.Стефаник

3.8.3. М.Хвильовий

4. Символізм

4.1. Символ

4.2. Незбагненність

4.3. Індивідуальність

4.3.1. Уявлення

4.3.2. Сприймання

4.4. Витонченість

4.5. Культ

4.5.1. Позасвідомість

4.5.2. Екзотика

4.6. Представнии

4.6.1. Микола Вороний

4.6.2. Олександр Олесь

5. Неокласицизм

5.1. Інтелектуалізм

5.2. Повернення

5.2.1. Закони мистецтва

5.2.2. Здобутки

5.2.2.1. Античність

5.2.2.2. Відродження

5.3. Естетизм

5.4. Гармонія

5.4.1. Роздум

5.4.2. Почуття

5.5. Насолода

5.6. Наслідування

5.6.1. Міфологія

5.6.1.1. Мотиви

5.6.1.2. Образи

5.6.2. Античність

5.6.2.1. Форма

5.6.2.2. Зміст

5.7. Представники

5.7.1. М.Рильський

5.7.2. П.Филипович

5.7.3. Юрій Клен

6. Неореалізм

6.1. Психологізм

6.2. Ліризм

6.3. Філософське осмислення

6.4. Документальність

6.5. Достовірність

6.6. Конфлікт

6.6.1. Добро

6.6.2. Зло

6.7. Увага

6.8. Представники

6.8.1. В.Винниченко

6.8.2. В.Підмогильний

6.8.3. І.Сенченко

7. Футуризм

7.1. Майбутнє

7.2. Формалізм

7.3. Індивідуалізм

7.4. Антигуманізм

7.5. Час техніки

7.6. Три "М"

7.6.1. Машина

7.6.2. Місто

7.6.3. Місто

7.7. Представники

7.7.1. М.Бажан

7.7.2. Валер'ян Поліщук